Nag?ówek UWM
ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, telefon: +48 89 524-03-10, +48 89 524-02-01, fax: +48 89 524-04-08
Wstecz Strona pocz?tkowa NOWY BIP

Dzisiaj jest: Czwartek 6 maja 2021 r.
Strona G?ówna

Organizacja roku akademickiego

Organizacja roku akademickiego 2007/2008

Za??cznik do Decyzji Nr 7 Rektora UWM w Olsztynie

z dnia 25 maja 2007 roku

 

Ramowa organizacja roku akademickiego 2007/2008 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych

 

Semestr

Data

Wydzia?owe

inauguracje roku akademickiego

 

28-29.09. 2007 r.

Uczelniana

 inauguracja roku akademickiego

1.10.2007 r. ***/****

semestr zimowy

zaj?cia dydaktyczne

2.10.2007 r. – 21.12.2007 r./*

wakacje zimowe

22.12.2007 r. – 2.01.2008 r.

zaj?cia dydaktyczne

3.01.2008 r. - 26.01.2008 r.

sesja egzaminacyjna zimowa

28.01.2008 r. - 9.02.2008 r.

sesja egzaminacyjna zimowa-poprawkowa

11.02.2008 r. - 16.02.2008 r.

semestr letni

zaj?cia dydaktyczne

18.02.2008 r. - 20.03.2008 r.

wakacje wiosenne

21.03.2008 r. - 26.03.2008 r.

zaj?cia dydaktyczne

27.03.2008 r. - 6.06.2008 r./**

sesja egzaminacyjna letnia

7.06.2008 r.- 20.06.2008 r.

wakacje, praktyki wakacyjne

23.06.2008 r.- 19.09.2008 r.

sesja egzaminacyjna

jesienna-poprawkowa

1.09.2008 r. - 13.09.2008 r.

 

* w tym: 2.11.2007 r. (pi?tek) – dzie? rektorski

** w tym: 2.05.2008 r. (pi?tek) – dzie? rektorski

*** inauguracje roku akademickiego w Zamiejscowych O?rodkach Dydaktycznych:

Centrum Studiów Ba?tyckich w E?ku - 5.10.2007 r.

Mi?dzynarodowe Centrum Edukacyjne w Braniewie - 5.10.2007 r.

Zamiejscowy O?rodek Dydaktyczny w Rusocinie - 6.10.2007 r.

Zamiejscowe O?rodki Dydaktyczne w Pile i Toruniu - wg terminów ustalonych przez Wy-dzia? Geodezji i Gospodarki Przestrzennej

****    inauguracja roku akademickiego na studiach doktoranckich - 8.10.2007 r.

 

informacj? wytworzono:

Biuro Rektora

za tre?? odpowiada:

mgr in?. Ewa Burska-Kazimierska

data wytworzenia:

25-05-2007 r.

Data zamieszczenia:

16-07-2007 r.

 

 


Ta strona by?a odwiedzana 978 razy (w tym z UWM 25 razy) od 1 lipca 2003r.
Data udost?pnienia informacji: 2003-07-03
Data ostatniej aktualizacji: 2007-07-16
Redakcja: mgr in?. Dorota Nowakowska
Opublikowa?: Pawe? Harajda

© 2021 Biuletyn Informacji Publicznej UWM Wstecz Pocz?tek strony Strona pocz?tkowa